פתיחת התפריט הראשי

תוספתא הוריות א א

דפוס וילנאעריכה

הורו בית דין, וידע אחד מהן שטעו, או שהיה אחד מן התלמידים וותיקים יושב לפניהם וראוי להוראה כשמעון בן עזאי, והלך ועשה על פיהן – הרי זה חייב, מפני שלא תלה בבית דין.