תוספתא/חגיגה

מסכת חגיגה: משנה · תוספתא · תלמוד ירושלמי · תלמוד בבלי


לקריאה נוחה מהדורת וילנא מהדורת בארי מהדורת צוקרמנדל


<< | סדר מועד · מסכת חגיגה | >>

פרקי מסכת חגיגה: א ב ג

תוספתא חגיגה היא המסכת השתים-עשרה (והאחרונה) בתוספתא סדר מועד. לתוספתא חגיגה יש מספר גרסאות:

גרסאות התוספתאעריכה

טקסטים חיצונייםעריכה

פירוט לפרקים והלכותעריכה

תוספתא חגיגה פרק אעריכה

הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה זהלכה חהלכה טהלכה יהלכה יהלכה יא

תוספתא חגיגה פרק בעריכה

הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה ז

תוספתא חגיגה פרק געריכה

הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה זהלכה חהלכה טהלכה יהלכה יאהלכה יבהלכה יג