תוספתא/ביבליוגרפיה

מהדורות תוספתאעריכה

עדי נוסח לתוספתאעריכה

מבואות לתוספתאעריכה

  • אברהם גולדברג, מבוא למשנה ותוספתא (בעריכת מיכאל אסולין), אקדמון, תשל"ג
  • מבוא לתורה שבעל-פה: הברייתות והתוספתא; יח' 4 . כותבים: יוסף אגור, יחזקאל לוגר, יהונתן עץ-חיים (עמ' 119 - 204) הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"א - 1991.

ספרי מחקרעריכה

  • עזרא ציון מלמד, היחס שבין מדרשי הלכה למשנה ולתוספתא, ירושלים, ה'תשכ"ז.
  • עזרא ציון מלמד, פרקי מבוא לספרות התלמוד, ירושלים, ה'תשל"ג.

אתרי אינטרנטעריכה

מאמריםעריכה