תוספות שאנץ

תוספות שאנץ
לרבינו שמשון משאנץ
על הש"ס