תולדות תנאים ואמוראים/ג/גוריון מאספורק


גוריון מאספורקעריכה

נזכר ב"ק סה: אמר רב יוסף תני גוריון מאספורק.