תולדות תנאים ואמוראים/ג/גוריא בר חמא


גוריא בר חמאעריכה

בברכות נג: רבא מברך (במוצ"ש) אדבי גוריא חמא ואפשר שהוא בר רב חמא בר גוריא.