תולדות תנאים ואמוראים/ג/גדליה


גדליהעריכה

(גדליה בן אחיקם, ירמיה פ"מ-ח).

ר' שמואל בן גדליה (וי"ג בר גוריא) תנחומא בהר-ב.