תולדות תנאים ואמוראים/א/ר' אלכסנדרי בר חנאיר' אלכסנדרי בר חנאיעריכה

נשאר לנו ממנו מאמר יקר בויק"ר פ"יט-ב א"ר אלכסנדרי בר חנאי ר' אלכסנדרי קרובה, אם מתכנשין כל באי עולם להלבין כנף אחד של עורב אין יכולין כך אם מתכנסין כל או"הע לעקור ד"א מן התורה אין יכולין, וביוחסין גרס ר' אלכסנדרי בר חגרי, ובשהש"ר פ"ה-יא גרס ר' אלכסנדרי בר הדרין ור' אלכסנרדי קרובה, (ופי' מת"כ שליח ציבור שאמר פיוטים וקרובץ).