תולדות אהרן על יונה א טו

| תולדות אהרן על יונהפרק א' • פסוק ט"ו |
ב • ג • ו • ז • ח • טו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


וישאו את יונה – זוהר חיי שרה: