תו"א על משלי יג


פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי יג ט): "אור צדיקים ישמח" -

  • (חגיגה יב.): "אמר רבי אלעזר: אור שברא הקב"ה ביום ראשון... עמד וגנזו מהן... לצדיקים לעתיד לבא... כיון שראה אור שגנזו לצדיקים - שמח שנאמר, אור צדיקים ישמח"
  • (עיקרים ב כט): "אור - הנחתו הראשונה על אור המוחש... ויושאל על הנפש: אור צדיקים ישמח נר רשעים ידעך".