תהלים קנ״א

תהלים קנ"אשם היצירה בעברית           תהלים קנ״א
מחבר            מחבר לא ידוע
שפת המקור           יוונית
שם היצירה ביוונית           Ψαλμός 151
מתרגם           שלמה פלסנר
קישור למקור           מזמור קנ״א, מתוך "נוזלים מן לבנון".
תהלים קנ״א באתר "גוגל ספרים".

מזמור לדוד בהלחמו עם גלית הפלשתי ויהרגהו:

 1. צעיר הייתי בתוך אחי
  נער בבית-אבי ורעה צאנוֹ:
 2. ידי בכנור השכילו
  ואצבעותי לנגן:
 3. ומי השמיע לאדנִי זאת
  יי אלהי העונה לקוראָיו:
 4. הוא שלח מלאכו
  ויקחני מאחרי צאן אבי
  וימשחני בשמן משחתו:
 5. אחי אנשי חן וגִבֹּרי כח
  ובם לא חפץ יי:
 6. יצאתי לקראת איש נכר
  ויקללני באליליו:
 7. שלשה אבנים יריתי במצחו
  בעז יי ואכריעהו:
 8. וחרבו שלפתי מידו
  ראשו כרתי
  וגלותי חרפה מבני ישראל: