תבנית:ר2


הפסקה משנית בפסוק בטעמי אמ"ת (בדרך כלל "אתנח" לאחר "עולה ויורד"). הטקסט לאחר תבנית זו ימשיך לאחר הזחה כפולה בשורה הבאה