תבנית:ררר

תבנית קצרה יותר הזהה לתבנית רווח קשיח עם רווח 3- {{רווח קשיח|3}}

תבנית זו נוצרה בשביל הצורך בכתיבת למשל חידושי הרשב"א על הש"ס והצורך המתמיד להקליד על כל תחלת פסקא חדשה את התבנית הארוכה {{רווח קשיח|3}}

לדוגמא: מאימתי קורין את שמע בערבין:    כתב רש"י ז"ל וכולי