תבנית:קטן

זו תבנית לכתוב מוקטן. אין הכרח לכתוב שם פרמטר. אם יש שימוש בסימן = בתוך הטקסט המוקטן, יש לציין את השם קטן=.

דוגמהעריכה

כותבים את זהעריכה

{{קטן|בלה בלה בלה}}

{{קטן|קטן=בלה בלה = בלה בלה}}

כדי לקבל את זהעריכה

בלה בלה בלה

בלה בלה = בלה בלה