פתיחת התפריט הראשי
קביעות השנה לשנת ה'תשע"ט
  • שנה מעוברת
  • שנה רביעית לשמיטה – שנת מעשר שני
  • שנה יא למחזור חמה (מחזור רז) – שנה ג למחזור לבנה (מחזור שה)
  • בשז – ראש השנה ביום ב | חשון וכסלו שלמים | פסח ביום ז (ויקיפדיה: שנת בשז)