תבנית:ציטוט השבוע 2017 22

Cquote2.svg סבי דפומבדיתא... אמרו ליה: ליגמרון מר במעשה מרכבה. אמר להו: תנינא בהו (שיר השירים ד, יא) "דבש וחלב תחת לשונך", דברים המתוקין מדבש וחלב יהו תחת לשונך. ר' אבהו אמר מהכא (משלי כז, כו): "כבשים ללבושך", דברים שהן כבשונו של עולם יהיו תחת לבושך. אמרו ליה: תנינן בהו עד (יחזקאל ב, א) "ויאמר אלי בן אדם". אמר להו: הן הן מעשה המרכבה. Cquote1.svg
חגיגה יג א