תבנית:ציטוט השבוע 2016 51

Cquote2.svg 2. תושב שמלאו לו 16 שנים חייב לשאת עמו תמיד תעודת זהות ולהציגה בפני קצין משטרה בכיר, ראש רשות מקומית, שוטר או חייל במילוי תפקידם, כשידרשו זאת ממנו.

3. מי שאינו תושב ומלאו לו 16 שנים ישא עמו תעודה רשמית המעידה על זהותו והנושאת את תצלומו, והוא חייב להציגה לפי דרישה כאמור בסעיף 2.

4. העובר על הוראות חוק זה, דינו – קנס 5,000 שקלים...

Cquote1.svg
חוק החזקת תעודת זהות והצגתה