תבנית:ציטוט השבוע 2016 49

Cquote2.svg בגדי היהודים האלה כבגדי הטשערקעסים, ובגדי נשיהם כבגדי הנשים הטשערקעסיות, וכאנשים וכנשים יחדיו נושאים את מלבושיהם עד אשר יבא קיצם ויקרעו לגזרים מרוב זוקן. את כובעותיהם הגבוהים מעורות כבשים הנקראים פאַפאַכֿאַ, לא יסירו מעל ראשיהם, אף אם יבאו אל תוך בתי המשפט של הממשלה, כי כן חוק הארץ, מתחת כובעותיהם יתראה אַראַכֿטשין (арахчинъ) והם כמו ײארמולקע עברית, כולם הולכים מזוינים בדקר (кинжалъ) ובקנה רבה (пистолетъ) ובחרב (шашки) כמו הטשערקעסים שכוניהם, מקטון ועד גדול, ולא יסירו את כלי נשק מעליהם אף בשנתם ואף בבית תפלתם. Cquote1.svg
ספר המסעות בארץ קוקז