תבנית:ציטוט השבוע 2016 46

Cquote2.svg מותר לרופא לנתח גְוִיה לשם קביעת סיבת המוות או כדי להשתמש בחלק ממנה לריפויו של אדם, אם נקבע בתעודה שנחתמה על ידי שלושה רופאים שהוסמכו לכך בהתאם לתקנות, כי הניתוח משמש לאחת המטרות האמורות. Cquote1.svg
חוק האנטומיה והפתולוגיה, סעיף 6