תבנית:ציטוט השבוע 2016 29

Cquote2.svg ...וגם הפסוק הזה הוא הפסוק התשיעי מהתחלת הסדר ובכל מקום נמצא בפסוק התשיעי כוונה עמוקה מכפי שנראה לעין כל על פי פשוטו... Cquote1.svg
מי השילוח, פרשת בלק