תבנית:ציטוט השבוע 2016 20

Cquote2.svg שמעתי שאמרו בעלי הפרשים שבאיוב יקרא האדם פירוש רלב"ג וירוה צמאונו, ובמשלי יקרא פירוש עמנואל, ובתהלים יקרא פירוש ר' דוד קמחי. ואתנח סימנא -- "שפת אמת תכון לעד", אמ"ת - ר"ת איוב משלי תהלים, לעד - ר"ת לוי עמנואל דוד, והם כסדרן. Cquote1.svg
חיד"א, שם הגדולים, ח"ב סוף מערכת אות ב', עיי"ש