תבנית:עוגן

שימושעריכה

{{עוגן|שם עוגן}}

דוגמהעריכה

בלה
בלה
{{עוגן|מקום מעניין בטקסט}}'''מעניין!'''
צריך
שיהיה
פה
הרבה
טקסט
כדי
שאפשר
יהיה
לשים
לב
שהקישור 
מקפיץ
למקום
הרצוי
[[#מקום מעניין בטקסט]]
בלה
בלה

תוצאהעריכה

בלה

בלה

מעניין!

צריך

שיהיה

פה

הרבה

טקסט

כדי

שאפשר

יהיה

לשים

לב

שהקישור

מקפיץ

למקום

הרצוי

#מקום מעניין בטקסט

בלה

בלה

הערהעריכה

תבנית זו עושה שימוש בDIV ולא בSPAN, כי אקספלורר ועוד כמה לא מוכנים לקשר לSPAN (ולא לA) בתוך טבלה, ואילו לDIV הם כן מוכנים.

אולם, DIV שובר רשימות ומשבש להן את העיצוב; בשביל שימוש ברשימות יש את {{עוגן בשורה}}.