תבנית:סס2

{{מוסיף רק שורה חדשה ולאחריה שני רווחים של " ". לשימוש בעיקר בשביל "פרשה סתומה" במקרא בטור יחסית צר שאינו תופס את כל רווח העמוד, כגון בטבלת עשרת הדברות שמציגה את הטעם התחתון והטעם העליון בשני טורים מקבילים. ראו גם את תבנית:רווחים עבור פרשות סתומות רגילות באמצע השורה.}}