תבנית:סססס

{{מוסיף ארבעה רווחים של " " באמצע השורה בלי אפשרות שהמילה הבאה תהיה בתחילת השורה הבאה בנפרד. לשימוש בעיקר במזמורי תהלים בכתיבה שירית. ראו גם את תבנית:רווחים עבור פרשות סתומות רגילות באמצע השורה.}}