תבנית:ססס

{{מוסיף רק שני רווחים של " " באמצע השורה בלי אפשרות שהמילה הבאה תהיה בתחילת השורה הבאה בנפרד. לשימוש בעיקר במגילת איכה פרק ג'. ראו גם את תבנית:רווחים עבור פרשות סתומות רגילות באמצע השורה.}}