תבנית:מ:ספר חדש

סימון בתחילת כל אחד מעשרים וארבעה ספרי המקרא. המספר (באותיות היחיד) הוא המשתנה היחיד. כעת התבנית אינה עושה שום בדבר בפועל.