תבנית:מ:יישור-בשני-הצדדים

תבנית זו באה בתחילת פסקה שזקוקה ליישור בשני הצדדים בכל שורותיה, כולל בשורה האחרונה שבה (תכונה זו נקראתforced justification של distribution ב-CSS). עיקר השימוש המיועד שלה במקרא, שבו יש פרשות שצריכות להסתיים בסוף השורה לפי כללי המסורה וההלכה.

בעבר הפונקציה הזאת לא עבדה בגלל מגבלה טכנית ביישום של כללי CSS בדפדפנים.