תבנית:מכפלת גימטריה

תבנית לחישוב כפל גימטריות. התבנית מתעלמת מסימנים שאינם אותיות עבריות (כמו ניקוד, ספרות, סימני פיסוק או אותיות לטיניות), ולכן אפשר להזין לה גם טקסט מפוסק ומנוקד. אין מגבלה על אורך הטקסט בתבנית: אם אורך הטקסט מעל 100 תווים (כולל סימני ניקוד ופיסוק), בחלון שנפתח יופיע רק חלק מהטקסט, עם שלוש נקודות בסופו כדי לציין שמדובר בחלק בלבד, אך הגימטריה תחושב כמובן על הטקסט כולו. דוגמאות:

{{גמט כפל|אבא|פעמים|אמא}} - אבא פעמים אמא

ראו תבנית:גמט