תבנית:מהדורות

תבנית זו מיועדת להיכלל בטקסטים שיש להם כמה מהדורות שונות.