תבנית:כ"ג אייר

►► אירועים בלוח העברי
רענון עמוד ראשי
◄◄
מפת היסטורית של ירושלים, החקרא (למטה מימין) מזוהה עם עיר דוד

היום השלושים ושמונה של ספירת העומר.

  • ג'תרי"ט ← 3619 -היום נקבע ליו"ט לאחר שבית חשמונאי הסיר את מצודת החקרא מירושלים (ימי בית שני) לפי מגילת תענית.
  • ד'תתנ"ו ← 4856 - במסע הצלב הראשון נעקדו יהודים על קידוש ה' בקהילת וורמייזא, עליהם נתחברה קינת מי יתן ראשי.