תבנית:זמני תפילה ארוכים

משמש להכנסת תפילה בנוסח אחד שיש לה הבדלים בין התפילות השונות. פורמט:

{{זמני תפילה ארוכים|זמן={{{זמן|}}}|שחרית=...|מנחה=...|ערבית=...}}

הוראות שימושעריכה

אחרי שמניחים את התבנית {זמני תפילה ארוכים|זמן=|שחרית=...|מנחה=...|ערבית=...}} בדף עם נוסחי תפילה שונים (ראה לדוגמה לשם יחוד) בכדי להציג את הזמן המבוקש בדף אחר נבצע את הפעולה הבאה: {{:לשם יחוד|זמן=מנחה}}

אם הפרמטר "זמן" הוא ריק, יוצגו כל הנוסחים. אחרת, יוצג רק הנוסח הנבחר.

מטרת התבנית היא, לאפשר להשתמש בקובץ אחד ראשי לכל הסידורים, כאשר הזמן התפילה (שחרית מנחה ערבית) יהיה פרמטר שיועבר לכל תת-התפילות.

לטקסט קצר (באמצע שורה) ראה תבנית:זמני תפילה קצרים