תבנית:ז' סיון

►► אירועים בלוח העברי
רענון עמוד ראשי
◄◄
קברו של רבי חיים מוולוז'ין

בארץ ישראל - אסרו חג של שבועות, ובחוץ לארץ - יום טוב שני של שבועות.