תבנית:הפניה רמב"ם

תבנית זו משמשת להפנייה להלכה ברמב"ם בצורה הבאה:
{{הפניה רמב"ם|יסודי התורה|ב|ג}}
ייתן (הלכה ג').