תבנית:דה מפרש

דיבור המתחיל של מפרש.
תבנית זאת מיועדת בינתיים לעיצוב פשוטה בלבד של דיבור המתחיל של פסקא של מפרש גמרא וכדומה.

דוגמאעריכה

{{דה מפרש|אמר רבא כי הוינן בי רב הונא}} קשה לי

נקבל:

אמר רבא כי הוינן בי רב הונא:    קשה לי