תבנית:דה זהר

דיבור המתחיל של זהר.
תבנית זאת מיועדת לעיצוב פשוטה בלבד של דיבור המתחיל של פסקא של מפרש על הזוהר ומשולבת עם תבנית {{צ זהר}}.

דוגמא
{{דה זהר|בראשית ר' שמעון פתח הנצנים}} כוונת דבריו הינו...

נקבל:

בראשית ר' שמעון פתח הנצנים:    כוונת דבריו הינו...