שתילי זיתים

פירוש שתילי זיתים

מאת הרב דוד משרקי (מכונה גם מהרד"ם; 1771-1696), פוסק נודע ביהדות תימן, מגדולי חכמי ההלכה בדורו במאה ה-18.

עמד בראש האסכולה שקיבלה והשלימה עם השינויים שכבר חדרו כמאתיים שנה קודם לכן בין יהודי תימן בתחום ההלכה ונוסחאות התפילה (הנוסח השאמי) במרכז תימן. תלמידו מהרי"ץ שלא השלים עם שינויים אלו, סבר שיש להחזיר את יהודי תימן לפסיקה לפי הרמב"ם ולתפילה לפי התכלאל.

הרב דוד משרקי היה ככל הנראה תלמידו של סבו רבי אהרון משרקי ואביו רבי שלמה וכן למד מהדיין הרב צאלח בן יחיא. שימש כרב בית הכנסת של נגיד הקהילה השר רבי שלום עיראקי (בית הכנסת אלאוסטא), ובתפקיד רשמי היה שו"ב-שוחט ובודק. היה רבו המובהק של מהרי"ץ (רבי יחיא צלאח).

היה החכם התימני הראשון שכתב ספר הלכתי על כל אורח חיים, והיה החכם הראשון גם לפרש את דברי השולחן ערוך, שכבר נתפשט כמה דורות לפניו. זכה וספרו נתפשט ברוב מחוזות תימן, ורובם קבעו את לימודם בספרו.