שרשים אות התיו

כדי לראות ערך בספרים אחרים - לחץ על הערך עם העכבר

אות התיו


תפר