שרי האלף השלם/אגרת הרשב"א

אגרות הרשב"א עריכה

לר' שלמה בן אדרת (ד"א תתקצ"ה – ה"א ע').

נגד לימוד הפילוסופיה; אגרת הבדרשי להתנצלות הפילוסופיה,

  • עם הערות ר"ש בלאך הלוי. לבוב, תקס"ט, 8°;
  • ווארשה, תרמ"ב, 12°.

[הורמו מתשובות הרשב"א סי' תי"ד-י"ח].