זהו ספר שפת יתר לאברהם אבן עזרא אשר בא להציל פירושי רבינו סעדיה גאון מן ההשגות אשר השיג עליו המדקדק ר' אדונים הלוי הנודע בשם דונש בן לברט.


ספר יסוד דקדוק כמו כתר,

ספר יכבס לב כמו נתר

ספר בשם תלמיד שמו חיים

ספר יגלה לו דבר סתר

ספר לאברהם בנו מאיר

ספר קראהו שפת יתר.
  • ספר שפת יתר מחולק - סידור הספר לפי סדר פסוקים כרונולוגי , עם שינויי נוסחאות ממהדורת פרנקפורט 1843, ועם עיקר פירוש "גל נעול" מאת גבריאל הירש ליפמאן ועוד כמה הערות.