שערי תשובה (מרגליות)

ביאור על שולחן ערוך אורח חיים לרבי חיים מרדכי מרגליות.

לספר המוסר "שערי תשובה" מאת רבי יונה גירונדי, ראו שערי תשובה (גירונדי)

תוכן העניינים עריכה