שערי יראת חטא

הספר "שערי יראת חטא", מאת רבי יונה גירונדי, לא נמצא בידינו. מדבריו בשערי תשובה ג קפט נראה, שהוא כתב את "שערי יראת חטא" לפני שכתב את "שערי תשובה".