שערי אורה (חב"ד)

שערי אורה
והוא
שער החנוכה ושער הפורים
שמדבר בדרושים וביאורים טובים
בעניני נסים דחנוכה ופורים
אשר הועתק מגוף כת"י
של כ"ק אדמו"ד הרב הגאון הגדול החסיד והעניו
אור עולם מופת הדור איש אלקים קדוש וטהור כ"ק שם תפארתו
מוהר"ר דובער מליובאוויטש נבג"מ זי"ע


קישורים חיצונייםעריכה

  שערי אורה, הוצאת קה"ת, תשנ"ז   באתר היברובוקס