שערי אורה (ג'יקאטיליה)

ספר
שערי אורה
אשר חבר החכם בחכמה האמיתית מה"ר יוסף ן' ג'יקאטאליי"ה נ"ע
לפקח עיניים עורות בדרכי הקבלה ולבא עד הכונתה.
נוסח השער בדפוס מנטובה שנת שכ"א לפ"ק

הטקסט בספר זה הושלם
שערי אורה.pdf

קישורים חיצונייםעריכה