שמות רבה נב ד

<< · שמות רבה · נב · ד · >>

ד.    [ עריכה ]

כמה חכמים היו שם ובאו להם אצל משה ולא היו יכולין להקימו! אלא אמר שלמה (משלי לא, כט): "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כֻּלָּנָה" -- שמשה היה מעולה מכולם.

"ואת עלית על כֻּלָּנָה" - למה?    שעשו את המשכן ולא היו יודעין ליישבו. מה עשה? נטלו כל אחד ואחד מלאכתו ובאו להם אצל משה ואומרים "הרי קרשים, הרי בריחין". כיון שראה משה אותם מיד שרתה עליו רוה"ק והקימו.

[ולא תאמר משה העמידו. אלא המשכן נעשו בו נסים ועמד מעצמו שנאמר "הוקם המשכן".    ואם תמה את על זה -- הרי שלמה כשבנה בית המקדש הוא נבנה מעצמו.
אמר רב הונא בשם רבי יוסי הכל מסייעין אותו כשבנה את בית האלהים.    הבריות והרוחות מנין? שכתוב (מ"א ו, ז): "וְהַבַּיִת בְּהִבָּנֹתוֹ אֶבֶן שְׁלֵמָה מַסָּע נִבְנָה וּמַקָּבוֹת וְהַגַּרְזֶן כָּל כְּלִי בַרְזֶל לֹא נִשְׁמַע בַּבַּיִת בְּהִבָּנֹתוֹ" -- מעצמו היה נבנה, לפיכך במעשה נסים נבנה.
וכן כשהוקם המשכן -- במעשה נסים עמד. ]

הוי - "וַיָּבִיאוּ אֶת הַמִּשְׁכָּן":