שמות רבה כח ב

<< · שמות רבה · כח · ב · >>


ב.    [ עריכה ]
"וַיִּקְרָא אֵלָיו ה' מִן הָהָר לֵאמֹר" בזכות ההר ואין ההר אלא אבות שנאמר (מיכה ו, ב): "שמעו הרים את ריב ה'" ומשה עלה אל האלהים עלה בענן וירד בענן וזכות אבות עולה ויורדת עמו.

"כֹּה תֹאמַר לְבֵית יַעֲקֹב" אלו הנשים א"ל אמור להם ראשי דברים שהם יכולות לשמוע

"וְתַגֵּיד לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל" אלו האנשים א"ל אמור להם דקדוקי דברים שהם יכולין לשמוע.
דבר אחר למה לנשים תחלה שהן מזדרזות במצות.
דבר אחר כדי שיהו מנהיגות את בניהן לתורה.
א"ר תחליפא דקיסרין אמר הקדוש ברוך הוא כשבראתי את העולם לא צויתי אלא לאדם הראשון ואחר כך נצטוית חוה ועברה וקלקלה את העולם עכשיו אם איני קורא לנשים תחלה הן מבטלות את התורה לכך נאמר כה תאמר לבית יעקב ורבי יוחנן אמר כה תאמר לבית יעקב אלו סנהדרין שנאמר (ישעיה ב, ה): "בית יעקב לכו ונלכה באור ה'"

"וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר" בטכסיס של מלכים נהג הקדוש ברוך הוא עם ישראל שנאמר (שיר ד, ח): "אתי מלבנון כלה" למה כך בזכות שאמרו נעשה ונשמע: