שמות רבה כז ח


ח.    [ עריכה ]
דבר אחר "וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ" שבעה שמות נקראו לו יתר כשהיה עובד כוכבים שנאמר (שם ד, יח) וישב אל יתר חותנו ומשנתגייר הוסיף לו אות אחת כשם שעשה לאברהם ונקרא יתרו. דבר אחר יתרו שיתר פרשה אחת בתורה שנאמר ואתה תחזה מכל העם. חובב שחיבב את התורה כמו שכתוב בפרשת (במדבר י, כט) ויאמר משה לחובב: