פתיחת התפריט הראשי

קנ הללויה הללו אל בקדשו. להלל להקב״ה על כל פעולותיו׃