פתיחת התפריט הראשי

קמח הללו את י״י מן השמים. טוב לאומרו לשריפת אש שלא תקלקלא: