פתיחת התפריט הראשי

קמה אשרי יושבי ביתך. טוב למי שקבל פחד יאמר אותו ג״פ ואח״כ יאמר "יושב" ז׳ פעמים: