פתיחת התפריט הראשי

קמג יי שמע תפילתי. טוב לאומרו לחולי הזרוע: